Ορολογίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ορολογίας

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η γνώση της επαγγελματικής ορολογίας θεωρείται πολυσήμαντο προσόν.

Εάν ο στόχος σας είναι διευρύνετε τις γνώσεις σας σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα και να επικοινωνείτε με άνεση στο χώρο της εργασίας, τότε έχετε την επιλογή των προγραμμάτων ορολογίας.

  

LEGAL ENGLISH

Το LEGAL ENGLISH είναι ένα εξειδικευμένο ταχύρυθμο πρόγραμμα εκμάθησης νομικής ορολογίας, ειδικά διαμορφωμένο για όσους γνωρίζουν Αγγλικά και χρειάζονται εξειδίκευση στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε διεθνές περιβάλλον εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος LEGAL ENGLISH είναι 40 διδακτικές ώρες. Διαρκεί 8 εβδομάδες. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα. Εναλλακτικά για όσους έχουν την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν, το πρόγραμμα προσφέρεται και σε καθημερινή βάση (μόνο πρωινές ώρες), και ολοκληρώνεται εντός τριών (3) εβδομάδων.

Σε επαγγελματίες και ασκούμενους δικηγόρους, που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τη χρήση της Αγγλικής νομικής γλώσσας, καθώς και σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους Νομικής που επιθυμούν να προετοιμαστούν για μετεκπαίδευση σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης σε μεταφραστές νομικών κειμένων και διερμηνείς που ασχολούνται με νομικές υποθέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο σπουδαστής να έχει Β2 επίπεδο Αγγλικών.

Χρήση της Αγγλικής γλώσσας στην καθημερινότητα ενός δικηγόρου,  βασικές αρχές για τη μετάφραση νομικών κειμένων, Νομική ορολογία ανά κλάδο δικαίου (γενική νομική παιδεία, αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο κ.ά.), εξοικείωση με νομικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα, γλωσσικές αντιστοιχίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι σπουδαστές αναγνωρίζουν  και θα κατανοούν τους βασικούς αγγλικούς νομικούς όρους, θα μπορούν να συντάσσουν και να μεταφράζουν κείμενα χρησιμοποιώντας την ορθή νομική ορολογία, θα μπορούν να επικοινωνούν με ευχέρεια και αυτοπεποίθηση με ξένους συναδέλφους και συνεργάτες τους για νομικά ζητήματα.

BUSINESS ENGLISH

Το BUSINESS ENGLISH είναι ένα εξειδικευμένο ταχύρυθμο πρόγραμμα εκμάθησης επιχειρηματικής ορολογίας, ειδικά διαμορφωμένο για όσους γνωρίζουν Αγγλικά και χρειάζονται εξειδίκευση στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον

Η διάρκεια του προγράμματος BUSINESS ENGLISH είναι 40 διδακτικές ώρες. Διαρκεί 8 εβδομάδες. Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα. Εναλλακτικά για όσους έχουν την δυνατότητα να το παρακολουθήσουν, το πρόγραμμα προσφέρεται και σε καθημερινή βάση (μόνο πρωινές ώρες), και ολοκληρώνεται εντός τριών (3) εβδομάδων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα, που εργάζονται σε επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και πτυχιούχους που αναζητούν δουλειά στους αντίστοιχους κλάδους, και επιθυμούν να εξειδικευτούν στην αγγλική ορολογία που χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις διεθνώς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο σπουδαστής να έχει Β2 επίπεδο Αγγλικών. Περιλαμβάνει: Διεθνής επικοινωνία, Mails και Αναφορές, Προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις, διαπραγμάτευση, πώληση, περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών, επικοινωνία εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να χειρίζονται την επιχειρηματική ορολογία ώστε να συμμετέχουν με άνεση σε επαγγελματικές συναντήσεις, να σχεδιάζουν και να συντάσσουν τα δικά τους έγγραφα και επαγγελματικές αναφορές (reports), καθώς και επιστολές στα Αγγλικά, να διαβάζουν και να κατανοούν με άνεση επαγγελματικά έγγραφα, εκθέσεις, άρθρα και συμφωνίες που είναι γραμμένες στα Αγγλικά.

Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρερει