ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
SPEAK
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Σλαβική
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
***
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χαρακτηριστικά
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΤΗ
3
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ
Κυριλικό αλφάβητο

Η μητρική γλώσσα περίπου 9 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι περισσότεροι από αυτούς ζουν στη Βουλγαρία, όπου και είναι η επίσημη γλώσσα. Η πλουσιότατη αυτή γλώσσα  είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε όσους ασχολούνται με το εμπόριο και τον τουρισμό.

Τα Βουλγαρικά είναι μέλος της νότιας σλαβικής ομάδας γλωσσών. Τα σύγχρονα Βουλγαρικά χρονολογούνται  από  τον  16ο αιώνα.  Δανείστηκαν  πολλές  λέξεις  από  τα  Ελληνικά και  τα Τουρκικά, κυρίως κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας. Ακόμη, υπάρχουν δάνεια από τα ρωσικά, γαλλικά, γερμανικά και περσικά. 

Επίπεδα και διάρκεια

Στο SPEAK η τελειοποίηση των Βουλγαρικών είναι εφικτή σε τρία χρόνια. 


A1- A2

Αρχαρίων

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με τα Βουλγαρικά. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων σας θεωρείστε βασικός ομιλητής της γλώσσας και μπορείτε να επικοινωνείτε με ευχέρεια για όλα τα σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας. Το λεξιλόγιο σας επαρκεί για την ανταλλαγή βασικών πληροφοριών με απλό συντακτικό και γραμματική.  


Β1- Β2

Μέσων 

Με την ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου, έχετε ουσιαστικά καλύψει το σύνολο της γραμματικής και του συντακτικού των Βουλγαρικών. Είστε σε θέση να συζητήσετε για θέματα που απαιτούν ανάπτυξη επιχειρηματολογίας (περιβάλλον, οικονομία, πολιτική κ.α.) χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο και σύνθετες δομές προτάσεων.  


C1- C2

Προχωρημένων 

Πρόκειται για τα μεγαλύτερα επίπεδα που μπορεί να πιστοποιηθεί κανείς στα Βουλγαρικά και αντιστοιχούν στην άριστη χρήση της γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Certificates

Οι εξετάσεις διεξάγονται δυο φορές τον χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, από το Ινστιτούτο Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ). 

Καθηγητές

Tonia A. (BG)

Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρερει